Tuesday, February 27, 2007

جوراب سارا

(داستان درخواستي ( جوراب سارا
قرار بود دوست دوران دانشگاه خواهرم بياد كرج . راستش اين دوست عزيز خواهر بنده يه جورايي حس برتري نسبت به بقيه داشت (البته طبق گفته هاي خواهرم) ولي نه به اون شكلي كه ميسترس باشه . بيشتر دوست داشت يكي كف پاهاش رو ليس بزنه. از اين كه يكي پاها و جوراباشو بخوره لذت ميبرد.
خواهرم هم از من خواسته بود كه وقتي مياد خونه ما من بايد مثل يه پسر خوب هركاري اونو دوستش ميگن انجام بدم و از اونجايي كه
(من هم پسر خوبي هستم قبول كردم.(واي چه لذتي در انتظار من بود
بالاخره دوست دوران تحصيل خواهرم يعني سارا خانم از راه رسيدن. تو خونه فقط ما 3 تا بوديم.
سارا خانم دختري 23 ساله ، سبزه رو و زيبا بود كه كفش پاشنه بلند پاهاش بود يه جوراب شلواري ساپورت هم پوشيده بود.
بعد از ابراز احساسات بين خواهرم و سارا ، ما با هم ديگه آشنا شديم. دل تو دلم نبود. همش منتظر بودم كه بيفتم زير پاهاي سارا. ولي مگه اين دوتا ول كن بودن ياد خاطرات گذشته افتاده بودن.
بالاخره بعد از يك ساعت ...
سارا رو تخت من نشسته بود ، منم جلوي تخت ، زير پاهاش زانو زده بودم. خواهرم هم كنار سارا نشسته بود.
سارا : حتما خواهرت در مورد من بهت گفته . دوست دارم به بهترين شكل كف پاهام رو بو بكشي ، ببوسي ،‌ بليسي...
من : حتما سارا خانم . مطمئن باشين كه يه جوري اين كار رو ميكنم كه هر روز از من بخوايد اين كارو براتون انجام بدم.
كف پاي سارا كه جوراب نازك و چسبون مشكي رنگ پوشيده بود درست جلوي صورتم بود. بوي خوش پاش رو احساس ميكردم.
اول چندتا بوس كوچولو از پاشنه و كف پاش كردم.زير چشمي به سارا نگا كردم.لذت تو چشماش كاملا معلوم بود. يواش يواش شروع كردم به ليسيدن كف پاش. زبونم رو محكم رو جوراب نازكش ميكشيدم. زبري جورابش رو روي زبونم احساس ميكردم. اونقد كف پاش رو ليسيدم تا جوراباش كاملا خيس شده بود و اين خيسي باعث شده بود بوي پاش يه جور ديگه و بيشتر احساس بشه.همونطور كه كف پاي سارا رو ميليسيدم ، انگشتاي پاش رو تو دهنم كردم. مزه جورابش واقعا لذت بخش بود.انگشتاي پاي سارا تو دهنم بود كه سارا با تكون دادن اونها تو دهنم اين لذت رو هم براي من هم براي خودش بيشتر ميكرد.
با دوتا دستام پاي سارا كه تو دهنم بود و همراه با حركتي كه خودش ميداد عقب و جلو ميكردم.
با دندونام نوك جورابش رو محكم تو دهنم ميگرفتم ، وقتي پاش رو بيرون مي آورد جورابش تو دهنم بود و كشيده ميشد. مزه واقعا لذت بخشي داشت.
بعد از اين كه هر دو تا پاي سارا رو كاملا ليسيدم. كف پاهاش و جورابش كه كاملا خيس شده بود رو به صورتم ميكشيد.منم دهنم رو با حركت پاهاش تكون ميدادم و اونا رو ميبوسيدم.
يه مدت همينطوري گذشت. سارا جوراب شلواريش رو در آورد بعدش با كمك خواهرم اون رو رو صورتم كشيدن. وقتي قيافه من رو تو اون لحظه ديدن هر دوشون زدن زير خنده.
در حالي كه جوراب سارا رو سر و صورتم كشيده شده بود ، سارا پاي چپش رو گذاشت پشت سرم و محكم به سمت جلو فشار داد. كف پاي راستش رو هم رو دهن و دماقم گذاشت و محكم به عقب فشار داد.
صحنه خيلي قشنگي بود. من داشتم از توي جوراب سارا در حالي كه كف پاش رو دهنم فشار مياورد به چهرش نگاه ميكردم. با انگشت شصت پاش و انگشت بغليش دماق من رو گرفته بود و محكم فشار ميداد.
طبق دستوري كه داد شروع به بوسيدن و ليسيدن كف پاش كردم. زبونم رو كه در مياوردم مزه جورابش رو احساس ميكردم و همونجوري هم كف پاش رو ميليسيدم. گاهي وقتا انگشتاي پاي سارا تو چشمم ميرفت كه باعث ميشد لذتي كه ميبرم بيشتر بشه.
يه 20 دقيقه اي هم همينطوري گذشت. تو اين مدت خواهرم و سارا هي با هم حرف ميزدن و منم كف پاي سارا رو ميليسيدم.
بالاخره مثل اين كه سارا خانم خسته شده بودن ولي با اين حال مثل اينكه هنوز با من كار داشتن.
سارا جورابش رو كه تقريبا پاره شده بود رو از رو صورتم در آورد. قسمتي كه كف و پاشنه پاش توش بود رو بريد و كرد تو دهنم. بقيه اون رو هم چند دور محكم رو صورتم كشيد و از پشت بست .خواهرم هم دست و پاهام رو هم از پشت گرفت و با طناب بست. بعدش هم دوتاي پرتم كردن زمين و با خنده و پوزخند از اتاق رفتن بيرون و در اتاق رو هم بستن.
من مونده بودم با دست و پاي بسته در حالي كه جوراب سارا روي چشما و صورتم رو كاملا گرفته بود طوري كه چيزي نميديدم. فقط يه نور ضعيفي از زير جوراب سارا به چشمم ميخورد.
مجبور بودم به همون حال بمونم تا زماني كه يكيشون بياد و من رو باز كنه.
بالاخره بعد از رفتن سارا ،‌خواهرم اومد و من رو باز كرد.

برده همه دختراي گل ايروني : برده كوچولو

15 comments:

Anonymous said...

معلومه خواهرتم ازون جنده هاست. خب کوس خول میگرفتی دوتاشونم میکردی

Anonymous said...

لطفا از اين داستان ها فراوان بنويسيد زيرا من عاشق كف پاي دختر هستم

arash said...

سلام توله سگی هستم 17 ساله از اصفهان ودنبال میسترسی اصفهانی میگردم تا تمام زندگیم رو چه روحی و چه جسمی در اختیار ایشون بزارم برای من فقط و فقط خشنودی و رضایت سرورم مهم هست و بدین منظور دشوار ترین کار ها رو هم انجام خواهم داد از لیس زدن کف پا و حقارت گرفته تا سطل آشغال شدن و دستشویی شدن برای میسترس بی صبرانه منتظر جواب یک میستس هستم ...
توله ی مطیع شما آرش 
Arashslv7@gmail.com

arash said...

سلام توله سگی هستم 17 ساله از اصفهان ودنبال میسترسی اصفهانی میگردم تا تمام زندگیم رو چه روحی و چه جسمی در اختیار ایشون بزارم برای من فقط و فقط خشنودی و رضایت سرورم مهم هست و بدین منظور دشوار ترین کار ها رو هم انجام خواهم داد از لیس زدن کف پا و حقارت گرفته تا سطل آشغال شدن و دستشویی شدن برای میسترس بی صبرانه منتظر جواب یک میستس هستم ...
توله ی مطیع شما آرش 
Arashslv7@gmail.com

Anonymous said...

سلام توله سگی هستم 17 ساله از اصفهان ودنبال میسترسی اصفهانی میگردم تا تمام زندگیم رو چه روحی و چه جسمی در اختیار ایشون بزارم برای من فقط و فقط خشنودی و رضایت سرورم مهم هست و بدین منظور دشوار ترین کار ها رو هم انجام خواهم داد از لیس زدن کف پا و حقارت گرفته تا سطل آشغال شدن و دستشویی شدن برای میسترس بی صبرانه منتظر جواب یک میستس هستم ...
توله ی مطیع شما آرش 
Arashslv7@gmail.com

Anonymous said...

سلام توله سگی هستم 17 ساله از اصفهان ودنبال میسترسی اصفهانی میگردم تا تمام زندگیم رو چه روحی و چه جسمی در اختیار ایشون بزارم برای من فقط و فقط خشنودی و رضایت سرورم مهم هست و بدین منظور دشوار ترین کار ها رو هم انجام خواهم داد از لیس زدن کف پا و حقارت گرفته تا سطل آشغال شدن و دستشویی شدن برای میسترس بی صبرانه منتظر جواب یک میستس هستم ...
توله ی مطیع شما آرش 
Arashslv7@gmail.com

irani said...

سلام.من دارم روی پدیده تخم زنی در ایران تحقیق میکنم.اخه خارج از کشور خیلی رواج داره .من یه محقق هستم. و میخواهم بدانم این پدیده چند درصد در ایران وجود داره وامارش رو به صورت رسمی در اینترنت منتشر کنم فعلا به نتایجی دست پیدا کرده ام اما کافی نیستندشاید از این نوع تحقیق تعجب کنید ولی بعدا که امار رو اعلام کردم متوجه اینکه چرا من این تحقیق رو انتخاب کردم رو میشوید.دانشگاه های زیادی رو هم برای تحقیق سر زدم.خواهش میکنم هر دختری که تا حالا بیضه های پسری رو زده یه میل به من بزنه.هرپسری هم که توسط یه دختر بیضه هاش ضربه خوردن هم یه میل بزنه به من.هرکسی هم هرچیزی در این زمینه دیده یا شنیده هم میل بزنه.مرسی دختر و پسرهای خوب ایرانی.
eshgheirani@rocketmail.com

Anonymous said...

as

Anonymous said...

salam kasi hast b man mistes moerefi kone paye hamjuram. man ta alan nadidam age kasi hast y khanum mistres moerefi kone k az khejalatesh dar biam. inam id face book man. amin kabi

Anonymous said...

09367695465برده

Farshid Hesami said...

....

Anonymous said...

ارباب و مستر ارش 29 از اکباتان استاد فلک و بانداژ ماده سگ ها زنگ بزنن 09393839536

Aidinkirkoloft said...

فقط ماده سگا پیام بدن...‌‌aidin_rf@yahoo.com

Missters Luna said...
This comment has been removed by the author.
Peyman said...

سلام به میسترسها و خانم های محترم
من فقط شکنجه های CBT (شکنجه آلت) و شکنجه های جنسی دوست دارم
بدون فحش و بی احترامی و توهین
استراپ آن و فتیش هم دوست دارم
اگه تمایل دارید بیشتر با هم آشنا بشیم
مشکل مالی هم ندارم
پیمان
peyman.maleki80@gmail.com